Udvikling er den proces, hvor noget eller nogen gradvis forandres. Ofte henimod et højere eller mere fuldkomment stade. En proces hvor noget skabes. Udvikling er derfor også, tæt forbundet med forandring. Når mennesker skal lære noget nyt, skal der skabes nye forbindelser mellem neuroner i hjernen. Det er det hjernen også er skabt til. Og for at danne solid og forankret læring, så skal der trænes og trænes.

Lederudvikling

Hvem er den bedste leder du har haft? Hvad gjorde lederen specifikt godt, der gjorde at du syntes, at lederen var den bedste? Er du selv ”den bedste” leder for dine medarbejdere?

Igennem mange år, er det blevet min erfaring, at lederskab ikke er noget man er født til og genetisk disponeret for. Det at kunne fungere succesrigt som leder, handler primært om menneskelige egenskaber og personlige kvalifikationer. Både i forhold til de mennesker du skal lede, samt i forhold til hvordan du håndterer dig selv.

Ledelse handler også om, hvilke grundantagelser du har, om andre mennesker, som påvirker den adfærd du har, som leder.

Når man undersøger det nærmere, så findes der altid en positiv intention bag enhver adfærd! Mennesker er ikke lig med deres adfærd! To af de grundforudsætninger, som giver en særlig vigtig tilgang, til ledelse af mennesker, når det handler om, at forstå hvad der driver et andet menneske.

Hvis du fortsætter med at gøre det, som du altid har gjort – så vil du få de samme resultater, som du altid har fået! Hvis det du gør ikke virker, så gør noget andet!

Er to andre grundforudsætningerne, som du som leder, kan holde dig for øje, når mennesker du leder skal lære nyt, eller udsættes for forandringer.

I forhold til at kommunikere, så viser betydningen af din kommunikation sig, i den respons du modtager! Der findes ikke egentlige fiaskoer, kun tilbagemelding om, at ting kan gøres anderledes.

Grundforudsætninger der er relevante, at have ganske særlig fokus på, i relation til ledelse og kommunikation.

Det er min oplevelse, at rigtig mange mennesker, opfatter ovenstående som ”hvad-skal-jeg-så-gøre” som leder. Jeg oplever også, at mange sagtens kan forstå det. Og samtidig er det som om, at der mangler en mental arbejdstegning, en opskrift, på ”hvordan-skal-jeg-så-gøre-det”.

Igennem mange år, har jeg udviklet og lært en række meget let tilgængelige, effektfulde og pragmatiske metoder til ”hvordan”.

Fælles for dem er, at de virker og at de skal trænes, vedligeholdes og justeres, så de passer til netop dig.

teamudvikling

Hvornår er et team et team og ikke blot en gruppe af mennesker? Hvorfor er det overhovedet vigtigt med teams? Kan det egentlig ikke sagtens fungere uden teams?

Det kan faktisk sagtens fungere, uden egentlige teams – og der er en årsag til teams.

Når der virkelig skal præsteres og skabes enestående resultater, så har teams markant bedre forudsætninger, for at nå i mål – sammen og hver for sig.

Ægte teams, der skaber enestående resultater, gør det, når individet har forstået, accepteret og proaktivt, arbejder frem efter en forståelse af, at det der primært kendetegner teams er, at teamets mål og formål, står over individets.

Som i så mange andre sammenhænge, så betaler det sig at træne flittigt. Mange teams træner efter en ganske særlig opskrift, der er baseret på nogle grundlæggende antagelser om: At mennesker laver kort over virkeligheden, kort som ikke er det samme som selve landskabet. At mennesker reagerer ud fra eget kort over virkeligheden og ikke ud fra virkeligheden selv. Når teams har etableret et fælles mål og et fælles kort over virkeligheden, har de opskriften på at nå de mål de gerne vil nå.

En måde at etablere et fælles mål og kort over virkeligheden på er, igennem forståelse af, hvilke faser et Team typisk gennemløber. Kombineret med at etablere et fælles værdisæt, herunder definition af, hvilken adfærd værdierne skal resultere i, er uundværlige milesten på vej imod målet. Først når Teamet har skabt de relevante forandringer hos dem enkelte, fordi den enkelte erkender behovet for forandring, skabes resultaterne for alvor.  

Når disse elementer sættes på opskriftsform og trænes, så lykkes det. Når mennesker og teams er fuldt ud forpligtet, involveret og træner i at nå teamets mål, så vil mennesket og teamet finde måder, at virkeliggøre målene på.

Igennem en længere årrække har jeg arbejdet med at hjælpe teams til succes, igennem definition af fælles mål, værdier, adfærd og kort over virkeligheden. Det hele i øjenhøjde, relevant tempo og helt lav praktisk – det skal virke og det gør det.

w

Ræk hånden ud…

Ring, skriv en mail, send en SMS, en brevdue eller røgsignaler – gør blot noget – tag det første skridt – dét er altid det sværeste og samtidig det vigtigste – forandring starter hos dig!

Besøg mig også her

          

Share This